Wat we doen

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Elke ontmoeting met een auteur kan inspiratie vormen tot lezen of het lezen verdiepen. De Schrijverscentrale zet al haar kennis en kunde in om verhalen te verspreiden door te bemiddelen bij auteursbezoeken door het hele land. Zo maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen. Omdat we weten dat verhalen ervoor zorgen dat je even in een andere wereld stapt. Om daarna, een ervaring én nieuwe perspectieven rijker, terug te keren in die van jezelf.

Direct advies over schrijversbezoek?

neem contact met ons op »

Adviseren

De Schrijverscentrale adviseert bij het zoeken naar de juiste schrijver of illustrator voor uw publiek of leerlingen. We staan voor kwaliteit en diversiteit van onze auteurs. We werken samen met schrijvers, dichters en illustratoren van wie boeken gepubliceerd zijn bij literaire uitgeverijen. Onze bemiddelaars zijn experts in de (jeugd)literatuur, hebben regelmatig contact met uitgevers en kunnen onder meer vertellen wanneer nieuw werk verschijnt. Ze denken mee over de auteurskeuze bij (jaar)programma’s, weten welke auteurs titels hebben bij bepaalde thema’s en kunnen verbindingen leggen die niet altijd voor de hand liggen.

Kennis delen

We delen graag onze kennis. We kunnen uitgebreid adviseren over de inhoudelijke en praktische voorbereiding van een schrijversbezoek. Onder Kennis & Inspiratie staan nieuws en ervaringen over geslaagde samenwerkingen bij het organiseren van een schrijversbezoek, succesvolle promotie en andere tips & tricks, zoals draaiboeken voor een schrijversbezoek. Bij Schrijversbezoek leest u welke activiteiten onze schrijvers bieden. Ook vindt u informatie over campagnes waar De Schrijverscentrale bij betrokken is, zoals Boekenweek, Kinderboekenweek, Poëzieweek, Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest.

Bemiddelen

Onze bemiddelaars hebben veelal jarenlange ervaring en kennen de schrijvers en veel organisaties vaak persoonlijk. Dat maakt onze bemiddeling uniek. Als een aanvraag is ontvangen, nemen de bemiddelaars eerst contact op met de auteur. Elke auteur stelt zelf zijn tarief vast. Voor het onderwijs gelden speciale tarieven, afhankelijk van onder meer groepsgrootte. De tarieven kunt u onderaan deze pagina downloaden of bij ons opvragen per mail of telefoon. De hoogte is afhankelijk van de activiteit. Daar komen nog eventuele reiskosten bij, evenals de administratie- en bemiddelingskosten.

Afhandelen

De Schrijverscentrale verzorgt de praktische en zakelijke afhandeling van gemaakte afspraken. Als de afspraken tussen organisatie en auteur duidelijk zijn, stelt de De Schrijverscentrale een contract op. Dat staat in uw account en dient online geaccordeerd te worden. U ontvangt het tevens per mail. Op het contract staan contactgegevens van de auteur, zodat u persoonlijk contact kunt hebben. Omdat veel afspraken lang van tevoren worden vastgelegd, sturen we een maand voor het bezoek een herinnering. Na afloop heeft u maximaal 6 dagen om eventuele wijzigingen door te geven. Zonder tegenbericht sturen we 7 dagen na de activiteit een factuur. De Schrijverscentrale berekent € 53 aan administratie- en bemiddelingskosten. De auteurs worden uitbetaald door De Schrijverscentrale. Voor financiële vragen kunt u terecht bij: financieel@deschrijverscentrale.nl.

Wat we bereiken

Writer

Cijfers 2016

In 2016 bemiddelde De Schrijverscentrale voor bijna 5.000 auteursbezoeken, een stijging van 3% ten opzichte van 2015. 

Bibliotheken en scholen organiseren meer activiteiten met schrijvers voor kinderen en boekhandels meer voor volwassenen.

Vooral het aantal schrijversbezoeken op scholen groeide in 2016: met 22% voor kinderen en met 185% voor volwassenen. Veel activiteiten vinden plaats als onderdeel van leescampagnes zoals de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en de Jonge Jury.

Andere organisatoren zijn festivals, musea, theaters, (literaire) café’s, ziekenhuizen en jeugdgevangenissen. In totaal bereiken schrijvers via De Schrijverscentrale jaarlijks ongeveer 400.000 kinderen en volwassenen.

Writer

Cijfers 2016

  • Aantal bemiddelingen: 4992

  • Bereik (potentiële) lezers: 400.000

  • Aantal auteurs: 751   

  • Jeugd: 274

  • Volwassenen: 477

  • Man: 51%

  • Vrouw: 49%

  • Omzet uit de markt: € 2.045.000

  • Uitgekeerd aan auteurs: € 1.867.000

  • Door auteurs afgelegde kilometers: 750.500 km

Downloads