Schrijversbezoek

Onze schrijvers en illustratoren dragen voor uit eigen werk, geven workshops en interviews. Ook jureren is een optie, presenteren bij een congres of een combinatie van verschillende activiteiten op bijvoorbeeld een festival. Neem vooral contact met ons op voor alle mogelijkheden.
 

De energie die een bezoek aan een enthousiaste groep je oplevert is overweldigend

Paul van Loon

Aanbod in samenwerking met

In samenwerking met andere organisaties onderzoeken we hoe we schrijversbezoeken kunnen inbedden in nieuw te ontwikkelen combinatiepakketten. Een voorbeeld is Cubiss.
 

Cubiss
 

Kinderen vinden het leuk om een schrijver of illustrator te ontmoeten, het liefst van een auteur waarvan ze het boek hebben gelezen of besproken in de klas. Voor een goede voorbereiding en voorpret op het bezoek heeft Cubiss, in samenwerking met De Schrijverscentrale, haar handleiding voor de bibliotheek en school en een werkboekje voor in de klas helemaal vernieuwd en opgefrist. Uit persoonlijke ervaring van scholen, bibliotheken en schrijvers, en uit het eigen onderzoek van De Schrijverscentrale i.s.m. Stichting Lezen blijkt dat een goede voorbereiding het effect van het schrijversbezoek en het leesplezier versterkt. Kortom, schrijversbezoeken bij kinderen die zich hebben voorbereid, leveren meer op en verlopen prettiger. 

Cubiss (not-for-profit organisatie) ontwikkelt producten voor bibliotheken en scholen, o.a. voor leesontwikkeling.