Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Op de contracten die De Schrijverscentrale opstelt zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
1    U heeft na dagtekening drie werkdagen de tijd om te reageren op de inhoud van het contract.
2    Zonder tegenbericht gaan we er daarna vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het contract. 
3    Betaling geschiedt op basis van de factuur die De Schrijverscentrale enkele dagen na de activiteitsdatum verstuurt.
4    De Schrijverscentrale draagt zorg voor de uitbetaling van de auteur. 
5    De Schrijverscentrale stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht voortvloeien uit de via haar bemiddeling tot stand gekomen activiteiten. 
6    Film- en/of geluidsopnamen mogen slechts worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Onze privacyverklaring vindt u hier.