Voordracht

De Schrijvers centrale

Bij een voordracht leest een dichter voor uit eigen werk. Dit kan bestaand werk zijn, of er kan op verzoek voor de gelegenheid nieuw werk worden geschreven.